1010

«Вдова»
1240

«КЗландия»
1300

«Жалдамалы қалындық»